Kontrole zewnętrzne

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Mińsku Mazowieckim w 2019r.

Lp.

Oznaczenie
organu kontroli

Zakres przedmiotowy 
przeprowadzonej kontroli

Data kontroli

 Dokument 
z przeprowadzonej kontroli

 

 

1.

 

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
W SIEDLCACH

Kontrola w zakresie zgłaszania do ubezpieczeń, naliczania składek, ustalania uprawnień do świadczeń, wydawania zaświadczeń, opracowywania wniosków emerytalno - rentowych.

27.03.2019r.

Protokół zawierający ustalenia kontroli.

Zgodnie z ustawą o ZUS zaleceń pokontrolnych nie wydano.

 

 

2.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Kontrola w zakresie oceny stanu sanitarnego przedszkola

16.12.2019r.

Protokół, na mocy którego nieprawidłowości nie stwierdzono. Nie wniesiono uwag i zastrzeżeń.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 lutego 2014 13:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Danuta Rogala
Ilość wyświetleń: 1407
15 lutego 2020 12:50 (Danuta Rogala) - Zmiana treści zakładki.
15 lutego 2020 12:49 (Danuta Rogala) - Zmiana treści zakładki.
08 stycznia 2018 10:42 (Danuta Rogala) - Zmiana treści zakładki.