Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przedszkole przyjmuje i załatwia sprawy dotyczące edukacji, kadr, finansów zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa:

-       dokumentację kancelaryjną – według instrukcji kancelaryjnej

-       dokumentację kadrową i finansową – według odrębnych przepisów.


Przedszkole posiada procedurę przyjmowania, rozpatrywania i koordynowania skarg i wniosków.


TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW:


Dyrektor przedszkola przyjmuje interesantów

w dniach: poniedziałek, środa

 w godzinach 13:00 – 15:00

Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego z Dyrektorem pod numerem telefonu: 25 758 25 09

Podania, zapytania, skargi, wnioski można również kierować na adres:

 

Przedszkole Miejskie Nr 3

ul. Konstytucji 3 Maja 10

05-300 Mińsk Mazowiecki

oraz e-mail: pm3wmm@interia.pl

 

Korespondencje przedszkola przyjmuje Dyrektor przedszkola, a w razie nieobecności specjalista.

 

Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu oraz stopnia trudności.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 maja 2013 18:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Danuta Rogala
Ilość wyświetleń: 2035
24 listopada 2015 14:08 (Danuta Rogala) - Zmiana treści zakładki.
17 lutego 2014 12:38 (Danuta Rogala) - Zmiana treści zakładki.
17 lutego 2014 12:30 (Danuta Rogala) - Zmiana treści zakładki.