Majątek

Majątek, którym dysponuje Przedszkole Miejskie Nr 3 w Mińsku Mazowieckim, według stanu na dzień 31 grudnia 2017r. (po odjęciu umorzeń) wynosi:

Środki trwałe, w tym:

- grunty – 1 666 665,00 zł

- budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej – 409 677,67 zł

- urządzenia techniczne i maszyny – 96 368,73 zł

 

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Dyrektor
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 maja 2013 18:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Danuta Rogala
Ilość wyświetleń: 1659
23 maja 2018 08:12 (Danuta Rogala) - Zmiana treści zakładki.
15 lutego 2018 21:06 (Danuta Rogala) - Zmiana treści zakładki.
19 lutego 2015 11:14 (Danuta Rogala) - Zmiana treści zakładki.