Majątek

Majątek, którym dysponuje Przedszkole Miejskie Nr 3 w Mińsku Mazowieckim, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. (po odjęciu umorzeń) wynosi: 2.909.210,69 zł

Środki trwałe, w tym:

- grunty – 1 666 665,00 zł

- budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej – 1.049.265,84 zł

- narzędzia, przyrządy i wyposażenie – 193.279,85 zł

 

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Dyrektor
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 maja 2013 18:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Danuta Rogala
Ilość wyświetleń: 1825
13 lutego 2020 23:03 (Danuta Rogala) - Zmiana treści zakładki.
13 lutego 2020 23:02 (Danuta Rogala) - Zmiana treści zakładki.
23 maja 2018 08:12 (Danuta Rogala) - Zmiana treści zakładki.