Status prawny

Przedszkole Miejskie Nr 3 w Mińsku Mazowieckim jest jednostką organizacyjną Miasta Mińsk Mazowiecki i działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649)
  • Uchwała Nr XLI/352/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkole Miejskie Nr 3 w Mińsku Mazowieckim w celu przekształcenia go w jednostkę  budżetową o tej samej nazwie.
  • Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Mińsku Mazowieckim

 

Organem prowadzącym Przedszkole Miejskie Nr 3 w Mińsku Mazowieckim jest Miasto Mińsk Mazowiecki.

 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 maja 2013 18:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Danuta Rogala
Ilość wyświetleń: 2258
26 stycznia 2020 19:14 (Danuta Rogala) - Zmiana treści zakładki.
15 lutego 2018 21:01 (Danuta Rogala) - Zmiana treści zakładki.
08 stycznia 2018 10:25 (Danuta Rogala) - Zmiana treści zakładki.