Organizacja pracy

Przedszkole Miejskie Nr 3 w Mińsku Mazowieckim funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Szczegółową organizację pracy w roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez Dyrektora przedszkola najpóźniej do 30 kwietnia i zatwierdzony przez organ prowadzący. W arkuszu organizacji przedszkola określa się
w szczególności:

-        czas pracy poszczególnych oddziałów,

-        liczbę dzieci,

-        liczbę pracowników łącznie z liczba stanowisk kierowniczych,

-        ogólną liczbę godzin z podziałem na poszczególne etaty nauczycielskie.

 

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej.

 

Godziny pracy przedszkola: 630 - 1730

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 maja 2013 18:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Danuta Rogala
Ilość wyświetleń: 2047
24 listopada 2015 14:10 (Danuta Rogala) - Zmiana treści zakładki.
24 listopada 2015 14:09 (Danuta Rogala) - Zmiana treści zakładki.
20 maja 2013 16:28 (Danuta Rogala) - Zmiana treści zakładki.