Rejestry, ewidencje i archiwa

 

Rejestr upoważnień wydanych przez Dyrektora Przedszkola

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

Opis: Rejestr dostępny u dyrektora

Udostępnienie: pisemny wniosek

 

Rejestr zarządzeń Dyrektora Przedszkola

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

Opis: Rejestr dostępny u dyrektora

Udostępnienie: ogólnodostępny

       

Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 z późn. zm.)

Opis: Rejestr dostępny u dyrektora

Udostępnienie: pisemny wniosek

 

Ewidencja dzieci uczęszczajacych do przedszkola w roku szkolnym 2017/2018

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 z późn. zm.)

Opis: Rejestr dostępny u dyrektora

Udostępnienie: pisemny wniosek


Rejestr wypadków dzieci

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r., Nr 6 poz. 69)

Opis: Rejestr dostępny u dyrektora

Udostępnienie: pisemny wniosek


Rejestr skarg i wniosków

Podstawa prawna:Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

Opis: Rejestr dostępny u dyrektora

Udostępnienie: pisemny wniosek

 

Rejestr przeprowadzonych kontroli

Opis: Rejestr dostępny u dyrektora

Udostępnienie: pisemny wniosek 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 lutego 2014 17:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Danuta Rogala
Ilość wyświetleń: 1326
21 maja 2018 12:22 (Danuta Rogala) - Zmiana treści zakładki.
13 lutego 2014 18:13 (Danuta Rogala) - Zmiana treści zakładki.
13 lutego 2014 17:52 (Danuta Rogala) - Zmiana treści zakładki.