Przedszkole Miejskie Nr 3

Budżet

BUDŻET PRZEDSZKOLA NA ROK 2018:  1 562 876,00 zł.

Zgodnie z planem finansowym wydatków przedszkola na rok 2018,
kwota ta przeznaczona jest m.in. na :

    - wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wraz z pochodnymi,
    - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, energii,
    - zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych,
    - szkolenia pracowników,
  

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 lutego 2014 18:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Danuta Rogala
Ilość wyświetleń: 976
15 lutego 2018 21:07 (Danuta Rogala) - Zmiana treści zakładki.
24 listopada 2015 14:09 (Danuta Rogala) - Zmiana treści zakładki.
19 lutego 2015 11:19 (Danuta Rogala) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl