Budżet

BUDŻET PRZEDSZKOLA NA ROK 2018:  1 598 985,00 zł.

Zgodnie z planem finansowym wydatków przedszkola na rok 2018, kwota ta przeznaczona jest m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy

- zakup materiałów i wyposażenia,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,

- bieżące opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz

- zakup usług remontowych,

- zakup usług zdrowotnych,

- zakup usług pozostałych,

- delegacje krajowe,

- ubezpieczenie mienia,

- odpis na ZFŚS,

- szkolenia pracowników,

- doskonalenie zawodowe nauczycieli.


  

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 lutego 2014 18:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Danuta Rogala
Ilość wyświetleń: 1115
21 maja 2018 12:38 (Danuta Rogala) - Zmiana treści zakładki.
21 maja 2018 12:37 (Danuta Rogala) - Zmiana treści zakładki.
21 maja 2018 12:36 (Danuta Rogala) - Zmiana treści zakładki.