Przedszkole Miejskie Nr 3

Majątek

Majątek, którym dysponuje Przedszkole Miejskie Nr 3 w Mińsku Mazowieckim, według stanu na dzień 31 grudnia 2017r. (po odjęciu umorzeń) wynosi:

Środki trwałe, w tym:

- grunty – 1 666 665,00 zł

- budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej – 452 550,83 zł

- urządzenia techniczne i maszyny – 12 901,29 zł

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 maja 2013 18:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Danuta Rogala
Ilość wyświetleń: 1385
15 lutego 2018 21:06 (Danuta Rogala) - Zmiana treści zakładki.
19 lutego 2015 11:14 (Danuta Rogala) - Zmiana treści zakładki.
17 lutego 2014 13:01 (Danuta Rogala) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl