Przedszkole Miejskie Nr 3

Zakres działania

  1. Przedszkole Miejskie Nr 3 w Mińsku Mazowieckim realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w zakresie:

-        realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 5 i 6 – letnich,

-        udzielania dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

-        umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 
        językowej i religijnej.

  1. Przedszkole realizuje zadania wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowe z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009r. Nr 4 poz.17).
  2. Przedszkole realizuje zadania z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole,
  3. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego zgodnego z podstawą programową albo programu własnego opracowanego przez nauczycieli przedszkola w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.

 

Podstawą działalności Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Mińsku Mazowieckim są:

-        Statut

-        Arkusz organizacyjny Przedszkola

-        Regulamin Rady Pedagogicznej

-        Regulamin Rady Rodziców

-      Koncepcja pracy przedszkola

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 maja 2013 18:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Danuta Rogala
Ilość wyświetleń: 1692
25 listopada 2015 22:41 (Danuta Rogala) - Zmiana treści zakładki.
25 listopada 2015 22:33 (Danuta Rogala) - Zmiana treści zakładki.
25 listopada 2015 20:12 (Danuta Rogala) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl