Przedszkole Miejskie Nr 3

Status prawny

Przedszkole Miejskie Nr 3 w Mińsku Mazowieckim jest jednostką organizacyjną Miasta Mińsk Mazowiecki i działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm.)
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz. 1189 ze zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U.  z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm).
  • Uchwała Nr XLI/352/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Przedszkole Miejskie Nr 3 w Mińsku Mazowieckim w celu przekształcenia go w jednostkę  budżetową o tej samej nazwie.
  • Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Mińsku Mazowieckim

 

Organem prowadzącym Przedszkole Miejskie Nr 3 w Mińsku Mazowieckim jest Miasto Mińsk Mazowiecki.

 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 maja 2013 18:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Danuta Rogala
Ilość wyświetleń: 1682
08 stycznia 2018 10:25 (Danuta Rogala) - Zmiana treści zakładki.
21 maja 2013 14:34 (Danuta Rogala) - Zmiana treści zakładki.
16 maja 2013 21:55 (Danuta Rogala) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl